Hoppa till innehåll

Tyska

Goodbye Berlin, dekorativ bild
Bild ur spelfilmen Goodbye Berlin

Nedan hittar du alfabetiskt först ett urval av tyskspråkiga filmer som har textning på originalspråket (samt valbar svensk text). Därefter hittar du i ny alfabetisk ordning särskilt rekommenderade filmer med tyskt tal som enbart har svensk text.

Allra längst ned finns två tyska stumfilmer (med tyska textskyltar) samt två filmer i serien Förstå sammanhanget som har svenskt tal och kortfattat beskriver delar av tysk 1900-talshistoria.

Filmerna nedan ingår i någon av tjänsterna Film och Skola - Utbildningsfilm eller Spelfilm plus. Du kan endast se filmerna från respektive tjänst om de ingår i skolans abonnemang.