Hoppa till innehåll

Tema: Bok och film - för yngre

Vad betyder läsning för dig? De flesta förknippar ordet läsning med att läsa en bok. Men kan man läsa en film? En text som innehåller en berättelse kan ta form på olika sätt. I en dans, en radioteater, genom högläsning, i en bok eller film.
 
Läs en bok och se filmatiseringen! Diskutera med eleverna om något saknas i den ena versionen. Varför tycker eleven så? Ger boken och filmen samma känslor? Eller olika känslor och bilder av personer och platser?  Varför i så fall? Finns där något som eleven tycker om, eller inte? Finns där något som inte går att förstå? Går det att se ett mönster i berättelsen? Att samtala och dela tankar om böcker och film är kul! Och samtidigt, enormt utvecklande.
 
Koppling till läroplan
Arbete med bok och film kopplades redan  i Lpo -94 till ”det vidgade textbegreppet”. Med det menades att såväl skriven som talad text och bilder finns i begreppet text. I Lgr 11 angavs i svenska för åk 1-3, att undervisningen även ska innehålla ”texter som kombinerar ord och bild, till exempel film". Och i LGR 22 nämns "texter som kombinerar ord och bild" och "förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter" Det är bra.
 
Att jämföra en bok och en film kan ge insikt i hur en och samma berättelse kan skilja sig i olika medier. Men ännu viktigare är att bokläsning och filmtittande kan ge oss en ökad självkännedom. För genom andra lär vi känna oss själva. Att först ha sett filmen och att ha samtalat om innehållet, kan också stimulera intresset för berättelser och bokläsning hos icke läsvana elever.
 
Nedan ser du välkända böcker som har filmatiserats. Urvalet kan passa yngre från förskolan till cirka åk 3, beroende på individuell kunskapsnivå.