Hoppa till innehåll

Tema: Kroppsideal

I läroplanen tas ordet kroppsideal upp i flera sammanhang men främst i ämnena idrott och hälsa samt i biologi. För många ungdomar är kroppsideal deras vardag när det kommer till sociala medier, idrottssammanhang och hur man ser ut under skoldagen. Nedan lyfter vi filmer inom ätstörning, anabola och självbild.

Flera av filmerna kan starta igång känslor hos tittaren och vi rekommenderar att man som lärare har ett tydligt syfte och mål med filmvisningen.

Samtliga filmer nedan är för högstadiet och gymnasiet utom kortfilmen Inte redo, längst ned i filmlistan, som är för mellanstadiet.