Hoppa till innehåll

Tema: Kroppen, sexualitet och porr

I medier kan vi bli dränkta med bilder och budskap som anspelar på sex. Ibland är det svårt att se syftet bakom. Skiljer sig innehållet beroende på om avsändaren vill sälja något, eller om syftet är ett annat? Oavsett vad påverkar alla dessa bilder och budskap våra egna värderingar och normer, om inte annat på ett omedvetet plan.

Är synen på våra kön och vår sexualitet statisk, eller har den förändrats över tid? Vad händer egentligen i kroppen under puberteten och hur påverkar det oss? Det är frågor som går att diskutera i anslutning till våra filmer. Ett tips är också att ta del av alla välgjorda korta filmer och handledningar i filmpaketet På tal om 6 under Film och skolas tema Normkritik.

En del barn och unga i dag har tyvärr erfarenhet av sexuella övergrepp. Hur kan vi hjälpa dem och hur kan frågan tas upp? Ett tips i kontakt med yngre barn är att ta hjälp av den utmärkta filmen  Brottsligt - sexuella övergrepp samt dess lärarhandledning. Programmet rekommenderas från 7 till 12 år. Filmen kan ge ett skydd då barnen lär sig om sina rättigheter.

Filmer nedan berättar om  allt från hormoner och kroppsliga förändringar i tonåren, till synen på homosexualitet när aids kom. Filmerna Porrskadat - tjejer respektive killar handlar om några tjejers och killars syn på porr.

Diskutera hur var och en kan hitta styrka att säga ja eller nej samt stå emot grupptryck, se Porrskadat och prata om porr påverkar människors föreställningar om sex eller inte, se Torka aldrig tårar utan handskar om ni vill förstå mer om hur man såg på homosexuella i Sverige för cirka 30 år sedan. Är det förresten annorlunda i dag?