Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Tyska

Stadstransporter – Berlin

I Berlin har bilar 58 procent av den allmänna ytan. Fotgängare, kollektivtrafik delar på resten och rättvist vore 25 procents yta för bilar. Ursprungligen planerades städer inte för biltrafik, utan för fotgängare och hästkärror. Sedan kom bilarna och först nu påbörjas trafikplanering för fler trafikslag samt en 15-minutersstad på en nedlagd flygplats.

”Vi måste fråga oss: Varför ska vi resa? Varför måste vi åka alla dessa kilometer?”
Carlos Moreno, rådgivare till borgmästare Anne Hidalgo i Paris.


Filmen är avsnitt ur Stadstransporter – människor i fokus

Allt fler stora städer byggs om för att ge mer plats åt andra trafikslag än bilar. Yta som tidigare har gynnat motortrafik blir omfördelad så att även cyklister och gångtrafikanter får lika mycket plats. Därutöver finns en idé om 15-minutersstaden. Allt invånarna behöver ska finnas högst 15 minuter bort. Våra rörelsemönster behöver ändras och ifrågasättas.

Detta avsnitt berör det globala målet 11: Hållbara städer och samhällen.

Globala målen - hållbara städer och samhällen

Globala målen