Hoppa till innehåll

Tema: Hållbar utveckling

Globala målen, dekorativ bild

Jordens resurser är inte oändliga. Vi måste lära oss att använda dem i ett fungerande kretslopp för att nå en hållbar ekologisk utveckling. I begreppet hållbar utveckling ingår även social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Grundläggande mänskliga behov ska uppfyllas och ett samhälle behöver vara långsiktigt stabilt och räcka till för kommande generationers behov.

De globala målen för hållbar utveckling i agenda 2030 består av 17 mål och 169 delmål. De viktiga målen, som antogs av FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen 2015, konkretiserar vad vi ska sträva mot och vad vår planet behöver. 

Under ålderskategorierna, länkade nedan eller i vänstermenyn, finns filmer i de flesta ämnen och som berör många av de globala målen. Använd filmernas handledningar med övningar och frågor för att underlätta och fördjupa dina lektioner.