Hoppa till innehåll

Tema: Migration

Historiskt sett har folkvandringar pågått sedan urminnes tider och krig har sannolikt varit en av de vanligaste orsakerna. För många har det dock blivit mer komplicerat att folkvandra efter nationalstatens tillkomst och införandet av nationers gränser, identitetshandlingar och pass.

Under 2015 ökade antalet personer på flykt till Europa kraftigt på grund av krig, förtryck och diktatur. Till Sverige kom främst människor från Syrien, Afghanistan, Eritrea och Somalia. Men många andra folkgrupper har immigrerat till Sverige under det sista halvseklet från länder som Finland, Ungern, Italien, Chile, Bosnien och Irak. Förutom flykt har det också handlat om arbetskraftsinvandring som tillgodosett Sveriges behov av arbetskraft.

När många flyr samtidigt är det viktigt att lära sig mer. Vad betyder ordet asyl? Vilka gemensamma regler har EU för sin asylpolitik? Hur lever Sverige upp till flyktingkonventionen? Och hur gör EU som helhet? Det kan vara bra att påminna sig om att svenskar tidigare har utvandrade av ekonomiska orsaker. Läs och se Utvandrarna i klassen, och se gärna även Bo Widerbergs mästerliga Joe Hill, om gävlebon Joel Hillström, som utvandrade till USA kring år 1900. Filmen, och Joe Hills liv är ett utmärkt underlag när temat är yttrandefrihet, utvandring och/eller arbetsrätt. Klassikern Casablanca passar också väl in på temat migration. Läs varför i Mårten Blomkvist artikel i DN.

Till sist, se Filip och Fredrik presenterar Trevligt folk. Den får hjärtan att smälta och är samtidigt rolig. Dessutom har SFI gort en handledning, så varför vänta? En bättre film om integration finns inte. Tipsa gärna om du vet någon bättre!

Film och Skola