Hoppa till innehåll

Tema: Vetenskap och metod

Kretsar jorden kring solen? Kan homeopati bota sjukdomar? Vetenskaplig metodik kan hjälpa oss att skilja sant från falskt. Hjärnan tänker gärna fort men fel. Då kan vi falla i tankefällor och argumentera fel, till exempel gå till personangrepp. Kritiskt tänkande hjälper och ett tips är därför att använda de fyra korta kvalitetsfilmerna i serien Klartänkt, som passar från 11 år och upp till och med gymnasiet.

Filmerna tar avstamp i läroplanen och tar upp vetenskaplig metod, källkritik, vetenskapshistoria, kritiskt tänkande och argumentationsfel. Pedagogiska fina animationer och roliga intressanta exempel gör filmerna ytterst användbara i skolan.

Nedan har vi också samlat många intressanta filmer som kan väcka elevernas intresse för vetenskap och vi rekommenderar särskilt den serien Forskning pågår om aktuell forskning i Sverige samt filmer om vetenskaplig metod. 

biologi, hälsa
ADHD har ingen ålder

Ofta förknippas ADHD och ADD med barn och i synnerhet rastlösa pojkar. Den här filmen omkullkastar, steg för steg, myterna om denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Filmen visar utifrån genusperspektiv likheter och olikheter med diagnosen beroende på om du är ung eller vuxen. Men också att det är vanligt att kvinnor diagnostiseras fel som vuxna, med depression istället för ADHD. Du får möta framstående yrkesmänniskor med ADHD och hur de tacklat och tacklar sina liv. Parallellt med detta lyfts spännande forskning som ger insikt om aktuell vetenskap och behandling. Doktor Jean Gehricke visar hur vissa vuxna kan ha maskerat sina ADHD-symtom genom att självmedicinera med tobak. Och Deidre Mc Carty berättar om sina tester på ADHD-labbmöss. Filmen förklarar och inspirerar samt vänder funktionsnedsättningen till något positivt och som en tillgång i många av livets situationer.

41 min