Hoppa till innehåll

Tema: Bok och film - för äldre

Varför ska jag läsa den här boken och se den här filmen? Ibland vill någon veta nyttan med att ta del av berättelser. Men för att förstå värdet av humaniora behövs ofta ett brett synsätt. I kombination med samtal öppnar litteraturläsning och filmtittande för en ökad förståelse för sig själv och den värld vi lever i. Litteratur och film kan ge oändligt med nya infallsvinklar och en ökad inlevelseförmåga för andra människors situation. Och det är naturligtvis värdefullt när det övergripande målet i skolan är att utbilda människor till att leva och fungera i en demokrati.

Ingen nyhet kan tyckas, för insikten om vikten av att tänka kritiskt, självkritiskt och empatiskt har rötter från Sokrates, Aristotoles och Seneca. Tveklöst finns också mycket att lära och lära ut om att analysera text och film, och om berättartekniska knep inom skrivande och filmproduktion. Finns det något som eleven tycker om, inte tycker om? Finns det något som inte går att förstå? Går det att se ett mönster i berättelsen? Vad berättas i bilder, vad berättas i text?  Hur används ljud och tystnad i berättelsen? Skiljer det sig i bok och film?

I Lgr 11 pekas film ut som en del i kursplanen i t.ex. svenska och engelska
. I svenska åk 7- 9 nämns ”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter.” i engelska för åk 4-6 står om”Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga", och i engelska åk 7 -9 anges att undervisningen ska innehålla ”Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form”.  

Spelfilm plus: Nedan ser du många böcker som blivit filmatiserade. Urvalet passar olika åldrar i mellanstadiet, högstadiet eller gymnasiet beroende på individuell kunskapsnivå.

drama/sci-fi
The Giver

Jonas bor i ett framtida samhälle där smärta och lidande har rensats bort och invånarna genom dagliga injektioner avtrubbas till att enbart se en värld i harmoni. Allt är till synes perfekt, det finns regler för allt och alla trivs. På Jonas examenskväll, när invånarna enligt traditionen blir tilldelad varsitt samhällsuppdrag, får han veta att han fått den ärofyllda titeln "minnesbevarare" - den som får bära alla minnen från tiden som var innan. I sin nya roll börjar Jonas upptäcka en värld långt bort från hans inrutade liv - en värld full av kärlek, sorg, färg och känslor - en värld som samhällets ledare har hållit hemlig allt för länge, och av fel orsak. Jonas ställs nu inför ett livsavgörande val. Ska han hålla tyst och leva ett liv han vet är en lögn, eller avslöja vad han vet och riskera att förlora allt?

93 min