Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Geografi

Kinas landsbygd

Den här filmen handlar om Kinas landsbygd. Filmen belyser livet på landsbygden idag, en landsbygd som inte fått del av Kinas ekonomiska framgångar på samma sätt som städerna. Filmen tar upp Kinas klimat- och vegetationszoner samt vad som produceras på landsbygden. Vilka naturresurser har Kina? Klarar sig Kina på sina naturresurser och sin egen produktion? På landsbygden pågår en kamp mot fattigdom och ohälsa, med leftbehind-children-problematik då barnens föräldrar tvingas arbeta istäderna för att försörja familjen samt en kamp att behålla kvar den yngre generationen på landsbygden i framtiden. Man kämpar med vatten- och miljöfrågor. En betydande del av Kinas jordbruksmark och vattendrag är förorenad och man drabbas ständigt av översvämningar eller torka i Kinas olika klimatzoner.