Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Geografi

Kina – Jämställdhet

Det här kunskapsklippet ger en inblick i jämställdhetens Kina. Vi möter bl.a. ett flertal kvinnliga chefer i Shanghai - en av Kinas mest jämställda städer. LÄROPLAN - LGR 11 Syfte och centralt innehåll - Årskurs 7-9 Samhällskunskap - reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, (Syfte) - Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. - Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. - Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader. (Centralt innehåll) - Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. - Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. - Begreppen jämlikhet och jämställdhet. (Centralt innehåll)