Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Geografi

Kina – Mao Zedong

I detta kunskapsklipp får vi veta lite om vem den kinesiske ledaren Mao Zedong var och vilken betydelse för Kina som han har haft och fortfarande har, trots allt han gjorde som ledde till katastrofer för människor i landet. LÄROPLAN - LGR 11 Syfte och centralt innehåll - Årskurs 7-9 Samhällskunskap - reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, (Syfte) - Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. (Centralt innehåll) - Några olika stats- och styrelseskick i världen. (Centralt innehåll) Historia - ...nya maktförhållanden i världen. (Centralt innehåll) - Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter. (Centralt innehåll) - Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen. (Centralt innehåll) - Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta. (Centralt innehåll)