Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet geografi

Kina – Historia – del 1

Kunskapsklippet handlar om en del av Kinas 1900-talshistoria från Kejsarens fall till början av 1960-talet. Vi får i korta drag veta mer om de omvälvande händelserna som drabbade Kina under första halvan av 1900-talet såsom Det stora språnget. LÄROPLAN - LGR 11 Syfte och centralt innehåll - Årskurs 7-9 Geografi - analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, (Syfte) Historia - ...nya maktförhållanden i världen. (Centralt innehåll) - Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika. (Centralt innehåll) - Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen. (Centralt innehåll) - Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta. (Centralt innehåll) Samhällskunskap - reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, (Syfte) - Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. (Centralt innehåll)