Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Biologi

Kina – Religion

Religionen i Kina är närvarande. Överallt ser man tempel, moskéer och kyrkor. Varje vuxen har rätt att utöva sin religion i dessa heliga rum ifall de tillhör daoism, hinduism, buddhism, islam eller kristendom. I det här kunskapsklippet berättar en religionsvetare hur religionen får ta en överraskande stort plats i Kina. LÄROPLAN - LGR 11 Syfte och centralt innehåll - Årskurs 7-9 Religion - analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, (Syfte) - Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. - Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. - Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. - Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. - Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.