Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Geografi

Kina – Demokrati i Hongkong?

I Hongkong SAR, som sedan 1997 tillhör Kina, får man rösta om vilka som ska styra regionen. Men råder full demokrati i Hongkong? Och hur är det med yttrandefriheten? LÄROPLAN - LGR 11 Årskurs 7-9 Samhällskunskap - reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. (Syfte) - Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer. (Centralt innehåll) - Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet. (Centralt innehåll) - Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. (Centralt innehåll) - Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. - Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. (Centralt innehåll) - Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling...