Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Geografi

Kina – Hongkong SARs politiska historia

I det här kunskapsklippet om Hongkong SAR får vi en inblick i Hongkongs historia från flyktingstad och brittisk koloni till Kinas övertagande. LÄROPLAN - LGR 11 Syfte och centralt innehåll - Årskurs 7-9 Geografi - analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, (Syfte) - Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. Historia - Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika. (Centralt innehåll) - Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism. - Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen. - Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta. Samhällskunskap - reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, (Syfte) - Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. (Centralt innehåll)