Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Geografi

Kina – Framtid – Hur kan den se ut?

Syftet med det här kunskapsklippet är att vara en aktiverare. I klippet ställs en del frågor om Kinas framtid. Fundera och resonera! LÄROPLAN - LGR 11 Syfte och centralt innehåll - Årskurs 7-9 Geografi - analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, (Syfte) - utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, (Syfte) - värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.(Syfte) Samhällskunskap - analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, (Syfte) - reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, (Syfte) - Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. (Centralt innehåll)