Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Samhällskunskap

#vembryrsig – sexism, homofobi, sexuella trakasserier

Filmen innehåller följande teman:

  • SEXISM: Några tjejer och killar har fikat. Killarna tar för givet att det är tjejerna som ska diska.
  • HOMOFOBI: Det är dags för luciaövning och läraren väljer ut vilka elever som ska vara tärnor. En pojke anmäler sig att vara tärna.
  • SEXUELLA TRAKASSERIER: Ett tjejgäng går fram till en kille. De börjar kommentera hans kropp och ta på honom.

Åskådarperspektivet är ett genomgående tema i filmerna och tittaren tränas i att gå ifrån en passiv åskådare till en aktiv åskådare genom att agera proaktivt och aktivt vid våldssituationer, såsom trakasserier, kränkningar, utfrysning, skojbråk och liknande i skolan, hemma och på nätet.

Samtalsmetoden som är kopplad till filmerna bygger på Tom Andersens samtalsmodell, reflekterande team (Andersen, 2011), där metanivån – ”att tänka om sitt eget tänkande” utvecklas. Filmerna belyser vikten av att ständigt jobba normkritiskt och att upptäcka vilka begränsande normer som finns på skolan och på nätet.

#vembryrsig är en främjande och förebyggande filmserie mot våld, fysiskt, psykiskt och sexuellt, som barn och unga möter i skolan och på nätet. Filmerna syftar till att öka medvetenheten om vad våld är samt vilka konsekvenser våld har och att vi alla kan göra något för att minska på våldet. I materialet ingår en omfattande lärarhandledning. Filmerna innehåller dramatiserade scener utifrån olika teman. I filmen får vi också veta mer om vad begreppet Våld betyder. Värdegrundsexpert Mattias Ågren förklarar begrepp. Vad kan vi göra som åskådare? Filmscenerna avslutas med ett inslag där ungdomar resonerar kring händelserna i filmen samt diskuterar frågor om olika former av våld och dess konsekvenser från ett åskådarperspektiv utifrån frågor som:

  • Vad vill filmen visa?
  • Vilka känslor får du när du ser detta?
  • Vad är våld?
  • Vilka åskådare finns i filmen?
  • Vad skulle du som åskådare kunna göra?
  • Vad gör oss till passiva eller aktiva åskådare?