Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Samhällskunskap

#vembryrsig – grupptryck, näthat

Den här filmen innehåller följande teman:

GRUPPTRYCK En av tjejerna i en grupp tvingas att skriva en taskig kommentar om en kompis. Om hon inte gör det hotar de med att sprida ut nakenbilder på henne.

NÄTHAT Ett gäng har samlats med sina mobiltelefoner. Någon skriver en ful kommentar till en av tjejerna. Åskådarperspektivet är ett genomgående tema i filmerna och tittaren tränas i att gå ifrån en passiv åskådare till en aktiv åskådare genom att agera proaktivt och aktivt vid våldssituationer, såsom trakasserier, kränkningar, utfrysning, skojbråk m.m. i skolan, hemma och på nätet.

Normkritiskt arbete är viktigt i skolan för att motverka diskriminering, utsatthet och exkludering. Samtalsmetoden i filmerna bygger på Tom Andersens samtalsmodell reflekterande team (Andersen, 2011) och en metanivå: ”Att tänka om sitt eget tänkande”.

Serien #vembryrsig är tänkt att förebygga fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som barn och unga möter i skolan och på nätet. Syftet är att öka medvetenheten om vad våld är och visa konsekvenser av det. Kan alla göra något för att minska våldet? I filmerna finns dramatiserade scener utifrån olika teman samt värdegrundsexperten Mattias Ågren som förklarar begrepp. Till sist resonerar ungdomar kring scenerna utifrån frågor som:

  • Vad vill filmen visa?
  • Vilka känslor får du när du ser detta?
  • Vad är våld?
  • Vilka åskådare finns i filmen?
  • Vad skulle du som åskådare kunna göra?
  • Vad gör oss till passiva eller aktiva åskådare?