Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Samhällskunskap

#vembryrsig – kroppsnorm, funktionsnorm, HBTQ

Den här filmen innehåller följande teman:

KROPPSNORM Några elever diskuterar en dokusåpa. En av killarna vill se ut som en av deltagarna i såpan.

FUNKTIONSNORM Elever pratar om att någon kille är CP. I samma rum sitter en tjej som har cerebral pares, CP.

HBTQ På idrottslektionen delar lärarvikarien in lagen i killar och tjejer. En av tjejerna ställer sig i killarnas lag. Åskådarperspektivet är ett genomgående tema i filmerna och tittaren tränas i att gå ifrån en passiv åskådare till en aktiv åskådare genom att agera proaktivt och aktivt vid våldssituationer, såsom trakasserier, kränkningar, utfrysning, skojbråk m.m. i skolan, hemma och på nätet.

Filmerna belyser vikten av att ständigt jobba normkritiskt och att upptäcka vilka begränsande normer som finns på skolan och på nätet– som gör att människor inte kan vara de personer de vill vara, samt syftar till att förändra de normer som skapar diskriminering, utsatthet och exkludering. Samtalsmetoden som är kopplad till filmerna bygger på Tom Andersens samtalsmodell reflekterande team (Andersen, 2011) där metanivån – ”att tänka om sitt eget tänkande” – kring filmernas teman nås genom metoden.

#vembryrsig är en främjande och förebyggande filmserie mot våld, fysiskt, psykiskt och sexuellt, som barn och unga möter i skolan och på nätet. Filmerna syftar till att öka medvetenheten om vad våld är samt vilka konsekvenser våld har och att vi alla kan göra något för att minska på våldet. I materialet ingår en omfattande lärarhandledning. Filmerna innehåller dramatiserade scener utifrån olika teman. I filmen får vi också veta mer om vad begreppet Våld betyder. Värdegrundsexpert Mattias Ågren förklarar begrepp. Vad kan vi göra som åskådare? Filmscenerna avslutas med ett inslag där ungdomar resonerar kring händelserna i filmen samt diskuterar frågor om olika former av våld och dess konsekvenser från ett åskådarperspektiv utifrån frågor som:

  • Vad vill filmen visa?
  • Vilka känslor får du när du ser detta?
  • Vad är våld?
  • Vilka åskådare finns i filmen?
  • Vad skulle du som åskådare kunna göra?
  • Vad gör oss till passiva eller aktiva åskådare?