Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Brottsofferjouren – Mörka krafter sprider sig

Samhällsdebattören och journalisten Atilla Yoldas berättar om hur det är att utsättas för hat och hot, och fd. överåklagare Sven-Erik Alhem berättar om stödet man kan få som utsatt. Båda beskriver ömsesidigt om vikten av ansvar kring yttrandefrihet och demokrati. Hur farligt det är med ”troll” och hotfulla meddelanden över internet.

Filmen är framtagen av Polismyndigheten och Brottsofferjouren Sverige och finns även på www.brottsofferjouren.se

Brottsofferjouren vill genom filmerna informera om vilken stöd och hjälp som unga har rätt att få om man blivit utsatt för ett brott. Även om du är osäker på om det är ett brott.