Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Religionskunskap

Islam – högtider

Filmen handlar om islams viktigaste högtider och traditioner. Vilka är de största högtiderna och hur och varför firas de? Vi får reda på just detta och om traditionerna inom islam. Företrädare för islam berättar om hur de firar till exempel Eid al-fitr och Eid al-adha.

I filmen får vi träffa ungdomar som uttrycker vad högtiderna betyder för dem. Dessutom möter vi religionsvetare som också resonerar kring filmens frågeställningar:
• Hur tar islams centrala tankegångar sig uttryck i högtiderna och traditionerna?
• Vilka är islams viktigaste högtider?
• Hur firar man högtiderna och varför?
• Vad betyder högtiderna för muslimer?

Om filmserien INblick i världsreligionerna:
Syftet med filmserien “INblick i världsreligionerna” är att ge eleven djupare kunskaper om och ökad förståelse för andra religioner. Filmserien ska inspirera till att jämföra och resonera kring religionerna. En unik filmserie med filmer om de fem världsreligionerna ur ett svenskt perspektiv.