Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Religionskunskap

Kristendom – levnadsregler

Vi behöver regler och lagar för att kunna fungera bra tillsammans. Regler finns inom idrotten, i skolan, i trafiken och på arbetsplatser. Inom våra religioner finns det också levnadsregler som ska följas. Den gyllene regeln är en viktig regel för kristna att följa och återfinns inom alla de stora religionerna. Tio guds bud uppmanas alla kristna att leva efter och även vår svenska lagbok bygger till stor del på dessa. Genom intervjuer med olika företrädare i olika åldrar försöker vi svara på nedanstående frågeställningar. Dessutom resonerar religionsvetare kring filmens frågeställningar.

  • Hur tar sig centrala tankegångar uttryck i levnadsreglerna?
  • Vilka är kristendomens viktigaste levnadsregler?
  • Vad härstammar levnadsreglerna ifrån?
  • Hur används levnadsreglerna i vardagen?
  • Gäller samma levnadsregler för både män och kvinnor?
  • Varför ska man följa levnadsreglerna?
  • Vad händer om man inte följer levnadsreglerna?

Syftet med filmserien “INblick i världsreligionerna” är att ge eleven djupare kunskaper om och ökad förståelse för andra religioner. Filmserien ska inspirera till att jämföra och resonera kring religionerna. Filmerna om de fem världsreligionerna är producerde ur ett svenskt perspektiv - Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism och Buddhism. Programmen är producerade utifrån det centrala innehållet i Lgr11 inom ämnet religion. Exempel på fokusområden är Heliga rum, Heliga skrifter, Andliga ledare, Levnadsregler, Tro och Identitet, Högtider, Ritualer, Gudsbilden och Livet efter döden.