Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Religionskunskap

Buddhism – en överblick

Buddhism – en överblick är en översiktsfilm om buddhism, en av våra stora världsreligioner. Vilka centrala tankegångar finns inom buddhism och hur tar de sig uttryck i vardagen? Vilken betydelse har t.ex. de heliga skrifterna för en buddhist? Vad tror man på som buddhist och hur viktig är tillhörigheten för buddhisterna? Filmen tar upp buddhismens uppkomst, berättelser, spridning och geografiska utbredning samt viktiga buddhistiska ritualer och högtider.

Tänket bakom Filmserien! Fördomar bekämpas genom kunskap! Syftet bakom filmerna är att vi vill öka kunskapen om våra världsreligioner och därmed minska klyftor mellan oss människor, både inom Sverige och globalt. Filmserien Världsreligionerna – en överblick är en filmserie i religion för årskurs 6 och uppåt och bygger på läroplanen för grundskolan Lgr 22. Varje film har ett tema som utgår från syftesbeskrivning och det centrala innehållet inom ämnet religion. Filmserien tar upp bland annat de här frågeställningarna och belyser dem från olika perspektiv, såsom det akademiska perspektivet BBB, Believe, Belong and Behave, (Tro, Tillhörighet och Göra.) I filmerna deltar representanter för religionerna, både vuxna och ungdomar och andliga ledare. Religionsvetare deltar i syfte att belysa frågeställningarna utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Vår förhoppning är att filmerna bidrar till en fördjupning av kunskap om världsreligionerna samt ger inspiration till samtal och resonemang om religionernas betydelse för oss människor och vårt samhälle.