Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet Religionskunskap

Buddhism - tro och identitet

Filmen handlar om buddhismens tro och identitet. Den går igenom buddhistiska läran. Någon gång under livet ställer sig alla människor frågor som ”Vem är jag och varför finns jag?” och ”Vad är meningen med livet?”. Tron och religionen har för många en viktig roll i de här frågorna.

Att tillhöra en religion ger också en samhörighet och gemenskap med andra troende människor. Du får en identitet som kristen, muslim, jude eller hindu. Att veta vem du är och var du hör hemma skapar trygghet. Hur är det att leva som buddhist? Vad tror man på som buddhist? I filmen berättar olika företrädare för buddhismen om vad tron är och betyder för dem. Med hjälp av en religionsvetare resonerar filmen också kring olika frågeställningarna:

• Vad innebär tro för en buddhist?
• Vad betyder religionen för individens identitet?
• Hur jämställd är religionen?
• Vad är meningen med livet för en buddhist?

Om filmserien INblick i världsreligionerna:
Syftet med filmserien “INblick i världsreligionerna” är att ge eleven djupare kunskaper om och ökad förståelse för andra religioner. Filmserien ska inspirera till att jämföra och resonera kring religionerna. En unik filmserie med filmer om de fem världsreligionerna ur ett svenskt perspektiv.

  • Produktionsland: Sverige
  • Bolag: HamarkFilm
  • Produktionsår: 2018
  • Ämnen: Religionskunskap
  • Målgrupper: Grundskola 4-6 Grundskola 7-9
  • Språk: Engelska, Svenska
  • Textade språk: Svenska
  • Speltid: 11 min
  • Artikelnummer: HAM1736