Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Framtidsfokus – megastäder

Serien "Framtidsfokus" analyserar stora utmaningar i världen och pekar på lösningar utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Programmen berör 12 av de 17 Globala målen  och bygger på data samt expertanalyser från informationsföretaget Bloomberg.

Miljontals människor flyttar varje år till världens städer. Fler människor bor i dag i städer än på landet, och trenden fortsätter. Redan 2025 kommer 66 procent av jordens befolkning bo i städer. Stadsaktivisten Alessandra Orofino har arbetat med FN:s globala mål och betonar vikten av att få med sig invånarnas kreativa lösningar när städer expanderar, som i exemplet Rio de Janeiro. Frågan är inte minst aktuell i den extremt snabbväxande megastaden Lagos i Nigeria, som på ett decennium vuxit från ca 10 till 20 miljoner invånare.

• Hur kan urbaniseringen styras i positiv riktning och förbättra infrastruktur, bekämpa fattigdom och ge bättre service?

Rekommenderas i samhällskunskap och teknik för grundskolan i åk 8, 9 och i gymnasiet i samhällskunskap 1a2, 1b2, i ekonomi, företagsekonomi samt i hållbart samhällsbyggande 100 p.

Detta avsnitt berör de globala målen 1: Ingen fattigdom, 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11: Hållbara städer och samhällen.

Globala målen - ingen fattigdom Globala målen - hållbar industri, innovationer och infrastruktur Globala målen - hållbara städer och samhällen

Styr ekonomi utvecklingen på jorden? Kan politiska styrmedel påverka utvecklingen? Kan nya tjänster och teknisk utveckling bidra till en hållbar tillväxt? Vad mer behövs?

Globala målen