Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm So/historia

Stadsgeografi – den europeiska staden

De allra flesta av oss bor i städer. Där finns allt det vi behöver i vardagen. Vi bor i staden, är en del av staden, och vi har en personlig relation till vår stad. Men vad är egentligen en stad och vad kännetecknar fenomenet stad? Varför ser städer olika ut och hur har de växt fram? Och hur kan städer planeras för en hållbar utveckling?

Trailer

Filmen är indelad i 4 olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen:

  1. Stadsdefinitioner (00:00 – 11:40)
  2. Städers och stadsdelars funktioner (12:06 – 20:00)
  3. Från romartid till absolutism (20:21 – 29:30)
  4. Från industrialiseringen fram till idag (29:51 – 38:18)