Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Framtidsfokus – jämställdhet

Serien "Framtidsfokus" analyserar stora utmaningar i världen och pekar på lösningar utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Programmen berör 12 av de 17 Globala målen  och bygger på data samt expertanalyser från informationsföretaget Bloomberg.

Arbetslivet i världen domineras fortfarande av män. I mellanöstern är bara 25 procent av kvinnorna ekonomiskt aktiva och i världen utförs 75 procent av det obetalda arbetet av kvinnor. Att vara kvinna är för många ett hinder i arbetslivet. Men så behöver det inte vara. Företag behöver all talang, från båda könen, för att ha en chans i framtiden. Kvinnliga konsumenter utgör en gigantisk marknad och med en jämn könsrepresentation i ledning och styrelser finns möjlighet till bättre affärer. Därför är det viktigt att organisera strukturer så att föräldrar kan dela på ansvar för barnen. Skandinavien ses här som ett gott exempel.

• Hur kan jämställdheten på jorden öka?

Rekommenderas  i samhällskunskap för grundskolan i åk 8, 9 och i gymnasiet i samhällskunskap 1a2, 1b2, i ekonomi, företagsekonomi samt i hållbart samhällsbyggande 100 p.

Detta avsnitt berör de globala målen 5: Jämställdhet, 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Globala målen - jämställdhet Globala målen - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Styr ekonomi utvecklingen på jorden? Kan politiska styrmedel påverka utvecklingen? Kan nya tjänster och teknisk utveckling bidra till en hållbar tillväxt? Vad mer behövs?

Globala målen