Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi, Samhällskunskap

Stadsgeografi – urbanisering och segregation

Urbanisering är ett komplext begrepp med flera dimensioner. Demografisk urbanisering innebär dels ett tillstånd - antal människor i stad och på landsbygd, dels en dynamisk process - ökning av antal människor i städer. Ytterligare dimensioner är stadsförtätning och fysionomisk urbanisering. Funktionell urbanisering syftar på nya funktioner i en stad som till exempel industrialisering. Social urbanisering beskriver acceptansen och utbredningen av olika social-, boende-, livsstil- och näringslivsformer.

Segregation innebär det rumsliga åtskiljandet av sociala grupper i städer och är både ett tillstånd och en dynamisk process. Historiskt levde och arbetade människor i Europa redan på medeltiden i olika bestämda områden i städerna på grund av stånds- och yrkestillhörighet. I dag kan segregation ofta bero på socioekonomiska faktorer, ålder och etnisk tillhörighet.

Kapitel:
1. Urbanisering (00:00 – 09:24)
2. Segregation (09:24 – 19:31)
3. Processer mellan städer och dess omland (19:31 – 28:59)