Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Framtidsfokus – artificiell intelligens

Serien "Framtidsfokus" analyserar stora utmaningar i världen och pekar på lösningar utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Programmen berör 12 av de 17 Globala målen  och bygger på data samt expertanalyser från informationsföretaget Bloomberg.

Industrier förändras i snabb takt när nya teknologier kombineras. Det gäller artificiell intelligens, 3D-skrivare, robotteknik, genetik, medicinsk bildvetenskap och Big Data. Den fjärde industriella revolutionen är här och ger ännu fler produktivitetsvinster än de tidigare. Skillnaden nu är att förändringen skär genom hela ekonomin. En dators lärande överförs till andra datorer i ett accelererat lärande. Arbeten i tjänstesektorn berörs inom t.ex. ekonomi, men också kreativa yrken. Förändringarna blir omfattande. Inom sjukvården ser vi redan fördelar då nya bildanalyser analyserar malignt melanom bättre än expertläkare. Samtidigt är risken för arbetslöshet och ökade inkomstklyftor överhängande.

Rekommenderas  i samhällskunskap och teknik för grundskolan i åk 8, 9 och i gymnasiet i samhällskunskap 1a2, 1b2, i ekonomi, företagsekonomi samt i hållbart samhällsbyggande 100 p.

• Bör vi vara rädda eller blir allt bättre?

Detta avsnitt berör de globala målen 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Globala målen - hållbar industri, innovationer och infrastruktur Globala målen - konsumtion och produktion

Styr ekonomi utvecklingen på jorden? Kan politiska styrmedel påverka utvecklingen? Kan nya tjänster och teknisk utveckling bidra till en hållbar tillväxt? Vad mer behövs?

Globala målen