Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Framtidsfokus – energilösningar

Serien "Framtidsfokus" analyserar stora utmaningar i världen och pekar på lösningar utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Programmen berör 12 av de 17 Globala målen  och bygger på data samt expertanalyser från informationsföretaget Bloomberg.

Mänsklighetens bruk av fossila bränslen gör att vi nu ser konsekvenserna med ökande klimatförändringar. Att fasa ut fossila bränslen är brådskande och viktigt. Hur kan det ske? Tony Seba investerar i förnybar energi. Han hävdar att solkraften gör fossila bränslen överflödiga inom ett decennium tack vare sitt låga pris. Exempel ges från Marocko som utvecklar en stor solkraftpark med bättre möjligheter att lagra energi även på natten när solen inte skiner. Målsättningen är att lösa landets energiförsörjning och även exportera el till övriga Afrika.

• Kommer ett lägre pris på förnybart räcka för att fasa ut fossil energi?

Rekommenderas i samhällskunskap, och teknik för grundskolan åk 8, 9 samt på gymnasiet i samhällskunskap 1a2, 1b2, , hållbart samhällsbyggande 100p, ekonomi och företagsekonomi.

Detta avsnitt berör de globala målen 7: Hållbar energi för alla, 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Globala målen - hållbar energi för alla Globala målen - hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Styr ekonomi utvecklingen på jorden? Kan politiska styrmedel påverka utvecklingen? Kan nya tjänster och teknisk utveckling bidra till en hållbar tillväxt? Vad mer behövs?

Globala målen