Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Framtidsfokus – befolkningsutveckling

Serien "Framtidsfokus" analyserar stora utmaningar i världen och pekar på lösningar utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Programmen berör 12 av de 17 Globala målen  och bygger på data samt expertanalyser från informationsföretaget Bloomberg.

Demografi styr världen mer än vi tror. 1965 fanns 3,3 miljarder människor på jorden och drygt 50 år senare har befolkningen ökat till 7,3 miljarder. Fördelningen mellan gammal och ung förutbestämmer ett lands ekonomiska framtid. Japan, Kina, Tyskland och Italien kämpar alla med en åldrande befolkning. Arbetskraften kan då minska med problematiska följder för samhället. En omvänd situation gäller för en del länder i Afrika och Sydostasien som har en ung befolkning och ökande tillväxt.

• Hur kan länder tackla demografiska förändringar? Att kunna förutse dem är nyckeln till ett lands framgång.

Rekommenderas i samhällskunskap och geografi för grundskolan i åk 8, 9 och i gymnasiet i samhällskunskap 1a2, 1b2, i ekonomi, företagsekonomi samt i hållbart samhällsbyggande 100 p.

Detta avsnitt berör det globala målet 3: God hälsa och välbefinnande.

 Globala målen - god hälsa och välbefinnande 

Styr ekonomi utvecklingen på jorden? Kan politiska styrmedel påverka utvecklingen? Kan nya tjänster och teknisk utveckling bidra till en hållbar tillväxt? Vad mer behövs?

Globala målen