Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi, Fysik

Kort om: Hållbar energiekonomi

En amerikansk forskare, Varun Sivaram, studerar ekonomiska och politiska konsekvenser av ny energiekonomi. Han analyserar de globala flödena av energi och tror att den geopolitiska bilden som bygger på fossila bränslen idag kommer ändras till en annan fördelning när mer ren energi skapas. Export och import av energi kommer ändras.

Problematiken med solpaneler lyfts då den stora frågan är hur vi effektivt ska spara energiproduktionen från dagen till behoven på kvällen? Men också, hur kan vi leva hållbart med minskad energiförbrukning? Byggnader, samhällen, odling och avsaltning är under lupp.

Hur påverkas maktbalanser, BNP:er och klimatet av en ny hållbar energiekonomi?

I serien "Kort om" fördjupar sig varje film inom ett område. Det är i vitt skilda ämnen och ofta med högt nyhetsvärde. Alla filmerna ger utrymme till efterarbete på så sätt att eleven kan fråga sig: Vad vill jag ta reda på mer? Filmerna är lämpliga för ett lektionspass men kan också användas som inspiration till större projekt.

Detta avsnitt berör det globala målet 7: Hållbar energi för alla,

Globala målen - hållbar energi för alla

Globala målen