Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Fysik

Förnybar energi

Förnybara energibärare är både miljövänliga och klimatneutrala då dess reserver inte utarmas. I dag eftersträvas en global förändring av energiframställningen, att vi går ifrån fossila bränslen och kärnklyvning till förmån för förnybara energikällor. Till år 2050 är målet att 50 procent av primärenergiförbrukningen ska täckas av förnybara energikällor.

Filmen är indelad i fem olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen.

1.  Bioenergi (00:00-06:57)
2.  Geoenergi (06:57-11:30)
3.  Solenergi (11:30-16:36)
4.  Vattenkraft (16:36-22:44)
5.  Vindkraft (22:44-27:19)