Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Brottsofferjouren – Sårbarhet

Vad gör hatbrott med en mottagare? Unga vuxna berättar om vad de upplevt och hur de mår efter att de blivit utsatta för hatbrott utifrån etnicitet, religiös bakgrund och sexualitet. Att sprida hat strider mot den grundläggande värderingen om att alla människor har lika värde och också mot de mänskliga rättigheterna. Hatbrott angår oss alla och diskuteras också utifrån yttrandefrihet.

Filmen är framtagen av Polismyndigheten och Brottsofferjouren Sverige och finns även på www.brottsofferjouren.se

Brottsofferjouren vill genom filmerna informera om vilken stöd och hjälp som unga har rätt att få om man blivit utsatt för ett brott. Även om du är osäker på om det är ett brott.