Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi

Energibärare – Kolets kretslopp

Avsnitt 1 av 5 ur filmen "Energibärare - Fossila råmaterial"

Grundelementet i alla organiska föreningar är kol. Nästan all världens kol lagras i litosfären, och det är också därifrån som fossila råmaterial utvinns. Men kolet finns också i atmosfären, biosfären och hydrosfären. Man brukar dela in kolets kretslopp i det korta och det långa kretsloppet. Korta processer kan pågå allt från några timmar till några tusen år. Exempel på sådana processer är fotosyntes och utjämning av koldioxidbalansen i vatten och luft. Det långa kretsloppet innefattar geokemiska processer som sedimentation, diagenes, metamorfos, vulkanism och vittring. Det är genom dessa processer som de fossila råmaterialen bildas. 

Merparten av världens energibehov täcks av fossila bränslen. Det är bränslen som är baserade på organiska kolföreningar, och som finns begravda djupt ner i marken. De är mycket rika på energi, men förbränningen av dem har en baksida – den frigör så mycket koldioxid att världen sakta värms upp.