Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi

Kort om: Kampen om Arktis nya mark

Militära makter rustar upp i Arktis. Stormakterna USA och Ryssland gör anspråk på Arktis nya marker och farleder nu när isarna smälter av klimatförändringarna. Men de är inte ensamma om att tänja på havsrättskonventionens regler utan även Kanada, Norge och Kinas militära trupper syns i Arktis.

Det är de rika fyndigheterna av fossila bränslen och mineraler som lockar. För vem vill inte komma åt 13 procent av oljereserverna och 40 procent av all naturgas? Och tänk vilken vinst för Kina om de kan skeppa varor i ishavet utanför Ryssland i stället för runt hela Asien.

Kan världspolitiken och miljön bli lidande av att Arktis isar smälter?

I serien "Kort om" fördjupar sig varje film inom ett område. Det är i vitt skilda ämnen och ofta med högt nyhetsvärde. Alla filmerna ger utrymme till efterarbete på så sätt att eleven kan fråga sig: Vad vill jag ta reda på mer? Filmerna är lämpliga för ett lektionspass men kan också användas som inspiration till större projekt.

Detta avsnitt berör de globala målen 16: Fredliga och inkluderande samhällen och 17: Genomförande och globalt partnerskap

Ikon för Globala målen 16 - Fredliga och inkluderande samhällen Ikon för Globala målen 17 - Genomförande och globalt partnerskap

 Globala målen