Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi

Bevattningstekniker

I torrområden måste odlingsmarkerna konstbevattnas vilket medför att jordbruket i dessa områden står för den större delen av den totala vattenförbrukningen. När det finns brist på naturligt vatten i landet får man ta till andra metoder. I vissa länder avsaltas havsvatten, men metoden är komplicerad och dyr. I de flesta länder används istället grundvatten eller floder/vattendrag som leds om och här presenteras 3 metoder.

Bevattningstekniker är kapitel två av fyra från filmen Tropiskt och subtropiskt klimat.

Med filmen kan man också arbeta med Globala målen 15 Ekosystem och biologisk mångfald samt 11  Hållbara städer och samhällen och 12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Globala målen 15 - ekosystem   Globala målen - hållbara städer och samhällen   Globala målen - hållbar konsumtion och produktion  

Denna film berör de globala målen 15 samt 11 och 12 

15: Ekosystem och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

11: Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

12: Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

 

Globala målen  • Produktionsland: Tyskland
  • Produktionsår: 2017
  • Ämnen: Geografi
  • Målgrupper: Grundskola 7-9 Gymnasieskola
  • Språk: Svenska
  • Textade språk: Svenska
  • Ålder från: 13 år
  • Speltid: 8 min
  • Artikelnummer: EDU0225_2