Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Fysik

Vattenkraft

Vatten täcker större delen av jordens yta. Och redan för 2500 år sedan lärde sig människor att använda vatten som drivmedel i skovelhjul. I dag räknas vattenkraft som en förnybar energikälla som är viktig för att uppnå framtidens miljömål. Det finns länder som täcker nästan hela sitt behov av el med vattenkraft, medan andra har svårare beroende på sitt geografiska läge.

Filmen förklarar hur vattenkraft fungerar och visar på för och nackdelar samt vattenkraftens framtid.

Filmen är indelad i följande sex avsnitt:

  1. Människans energiförbrukning (ca 6 min)
  2. Vatten - ett mycket speciellt ämne (2,5 min)
  3. Vattenkraft genom historien (ca 2 min)
  4. Vattenkraftverkets uppbyggnad och funktion (ca 7 min)
  5. För- och nackdelar med vattenkraft (ca 1,5 min)
  6. Vattenkraftens framtid (ca 2 min)