Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Franska

Stadstransporter – Paris

I Paris har den sista motorvägen vid Seine stängts och är nu en strandpromenad och cykelväg. Från 2024 blir dieselbilar förbjudna och från 2030 även förbränningsmotorer. Den överfulla metron byggs ut och fördubblas till 2030. Och för att förhindra transporter samt gentrifiering blandas företag, bostadsrätter, student- och hyreslägenheter i nya kvarter.

”Vi måste fråga oss: Varför ska vi resa? Varför måste vi åka alla dessa kilometer?”
Carlos Moreno, rådgivare till borgmästare Anne Hidalgo i Paris.


Filmen är avsnitt ur Stadstransporter – människor i fokus

Allt fler stora städer byggs om för att ge mer plats åt andra trafikslag än bilar. Yta som tidigare har gynnat motortrafik blir omfördelad så att även cyklister och gångtrafikanter får lika mycket plats. Därutöver finns en idé om 15-minutersstaden. Allt invånarna behöver ska finnas högst 15 minuter bort. Våra rörelsemönster behöver ändras och ifrågasättas.

Detta avsnitt berör det globala målet 11: Hållbara städer och samhällen.

Globala målen - hållbara städer och samhällen

Globala målen