Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Miljö

Ekosystem

Ekosystem kan vara små som dammar eller stora som hav. Tillsammans bildar alla levande varelser och den miljö som finns inom ett visst område ett ekologiskt system. Fungerande ekosystem är en förutsättning för att allt levande ska kunna överleva och må bra. Filmen skildrar vad som är speciellt med ekosystem och varför de är så viktiga. Bland annat gås olika modeller igenom som beskriver ekosystemens struktur.

Trailer

Filmen är indelad i fyra olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen:

  • Ämneskretslopp och energiflöde i ekosystemet (ca 7 min)
  • Producenter, konsumenter och destruenter (ca 7 min)
  • Näringskedjor och näringspyramider (ca 6 min)
  • Påverkande faktorer och effekter på ekosystemet (ca 8 min)