Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Biologi

Hot mot natur och djurliv – hotad mångfald

Jorden har en enorm artrikedom men den minskar i en allt snabbare takt. Just nu är tusentals arter rödlistade hos Internationella naturvårdsunionen. I den här filmen får du lära dig varför biologisk mångfald är bra för alla och se olika exempel på vad som händer om den förstörs.

Filmen är indelad i följande avsnitt :

  1.  Hotet mot den biologiska mångfalden
  2.  Den biologiska mångfalden ger mat till människan
  3. Biologisk mångfald är bra för människans hälsa
  4. Biologisk mångfald underlättar ekonomisk stabilitet