Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi

Ökenspridning – Sahelzonen

Spridningen av ökenområden har funnits länge och i perioder på grund av naturligt förekommande klimatskiftningar. På senare tid har den däremot blivit allt mer antropogen, alltså orsakad av människan. Ökenspridningen förekommer i alla världsdelar och mängder av odlingsområden förstörs. I filmen tas Sahelzonen, som ligger mellan Sahara i norr och den fuktiga savannen i söder, upp som exempel. Den är svårt drabbad, bland annat beroende på den kraftiga befolkningstillväxten och den oreglerade markanvändningen. Bönderna överanvänder odlingsmarken som blir utarmad. Nomadfolken bidrar dessutom genom överbetning och markpackning som gör att inget kan växa där.

Ökenspridning - Sahelzonen är kapitel tre av fyra från filmen Tropiskt och subtropiskt klimat.

Med filmen kan man också arbeta med Globala målen 15 Ekosystem och biologisk mångfald samt 11  Hållbara städer och samhällen och 12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Globala målen 15 - ekosystem   Globala målen - hållbara städer och samhällen   Globala målen - hållbar konsumtion och produktion  

Denna film berör de globala målen 15 samt 11 och 12 

15: Ekosystem och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

11: Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

12: Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

 

Globala målen  • Produktionsland: Tyskland
  • Produktionsår: 2017
  • Ämnen: Geografi
  • Målgrupper: Grundskola 7-9 Gymnasieskola
  • Språk: Svenska
  • Textade språk: Svenska
  • Ålder från: 13 år
  • Speltid: 8 min
  • Artikelnummer: EDU0225_3