Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi

Naturen i polarzonen

Naturen i polarzonen är ogästvänlig och inte många människor lever här. Med hjälp av fin grafik beskrivs jordens förhållande till solen och hur det kommer sig att dygnen och årstiderna är så annorlunda i denna zon gentemot andra zoner.

Det finns i huvuddrag tre olika naturtyper och i filmen beskrivs polaröken, tundran och barrskogsområdet (Tajgan). Växtlighet och djurliv med dess mindre artrika och känsliga ekosystem framhävs.

Naturen i polarzonen är kapitel ett av fyra från filmen Polarzon.

Med filmen kan man också arbeta med Globala målet 13 – Bekämpa klimatförändringarna.

   Globala målen - bekämpa klimatförändringarna

Denna film berör det globala målet 13

13: Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser*
* Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.

Globala målen