Stadsgeografi - urbanisering och segregation
geografi, samhällskunskap

Stadsgeografi - urbanisering och segregation

Urbanisering är ett komplext begrepp med flera dimensioner. Demografisk urbanisering innebär dels ett tillstånd - antal människor i stad och på landsbygd, dels en dynamisk process - ökning av antal människor i städer. Ytterligare dimensioner är stadsförtätning och fysionomisk urbanisering. Funktionell urbanisering syftar på nya funktioner i en stad som till exempel industrialisering. Social urbanisering beskriver acceptansen och utbredningen av...

Civilisationens födelse - Germanernas ursprung
historia

Civilisationens födelse - Germanernas ursprung

Det finns knappast ett enda land i Europa som inte har något arv från germanerna. Detta trots att det inte har funnits ett enat germanskt folk. Termen ”german” refererar egentligen till ett flertal stammar och klaner som levde i Nord- och Centraleuropa från 500-talet f.v.t. Julius Ceasar lär ha använt termen ”germaner” i samband med det galliska kriget. Romarna hyste ett förakt mot de germanska folken. De tyckte att germanernas boplatser var...

Inga träffar!

Tyvärr så hittade vi inga filmer som motsvarade din sökning!

Inga träffar!

Tyvärr så hittade vi inga filmer som motsvarade din sökning!