Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Biologi

Vår hotade värld – biologisk mångfald

På jorden finns en otrolig variationsrikedom av växter, djur och deras livsmiljöer. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för alltings överlevnad. Men i en modern tid, med moderna liv, är det lätt för människan att glömma de viktiga sambanden. Filmen berättar vad den biologiska mångfalden är, varför den finns, behövs och vad som håller på att hota den.

Filmen har tydliga avsnitt med rubriker:
00:00    Inledning
02:11    Jordens biologiska mångfald
04:59    Biologisk mångfald – en ovärderlig resurs
07:48    Framtiden avverkas i de tropiska skogarna
10:58    På väg mot en ny massdöd
15:48    Sammanfattning

Denna film berör det globala målet:

15. Ekosystem och biologisk mångfald:

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

 Globala målen - ekosystem och biologisk mångfald

Globala målen