Hoppa till innehåll

Elevkonto

bildcollage dekorativ bild

På Film och Skola finns möjlighet att teckna elevkonto på tjänsterna Utbildningsfilm och Spelfilm plus. Elevkonton kan underlätta din planering och undervisning, vare sig undervisningen sker i skolan eller på distans. Du kan också be eleverna att se film hemma, själva eller tillsammans med föräldrar. 

Viktigt att veta – för närvarande finns inte åldersfilter på Film och Skola. Men det är bra att känna till att åldersgränsen inte gäller vid slutna och institutionella visningar. Därför är det av vikt att på ett omsorgsfullt sätt utifrån sitt eget omdöme och egen kännedom om gruppen avgöra om filmen är passande att visa.

Och glöm inte! För att göra det ännu enklare med elevkonton är vi knutna till Skolfederation.

Har du frågor om elevkonton kan du mejla till info@filmochskola.se
Vill du veta våra förmånliga prisuppgifter så fyll i en prisförfrågan.