Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi

Nomadism

Nomadism kallas det kringvandrande försörjningssätt som kännetecknar herdefolk och används i områden där det inte finns förutsättningar för långvarigt utnyttjade av betesmarker. Nomaderna håller djuren främst för mjölkens, skinnens och ullens skull och detta ses som ett ekologiskt hållbart jordbruk med anpassad markanvändning.

Man brukar göra en uppdelning i helnomader, där hela stammen förflyttar sig mellan olika platser och halvnomader där bara en viss del av befolkningsgruppen, oftast männen, tar boskapen till ett annat område under en viss tid medan andra i gruppen bor kvar på samma ställe. Som exempel tar de i filmen upp några stammar från tuaregerna, som lever i gränsområdet mellan Mali och Burkina Faso.

Nomadism är kapitel fyra av fyra från filmen Tropiskt och subtropiskt klimat.

Med filmen kan man också arbeta med Globala målen 15 Ekosystem och biologisk mångfald samt 11  Hållbara städer och samhällen och 12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Globala målen 15 - ekosystem   Globala målen - hållbara städer och samhällen   Globala målen - hållbar konsumtion och produktion  

Denna film berör de globala målen 15 samt 11 och 12 

15: Ekosystem och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

11: Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

12: Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

 

Globala målen  • Produktionsland: Tyskland
  • Produktionsår: 2017
  • Ämnen: Geografi
  • Målgrupper: Grundskola 7-9 Gymnasieskola
  • Språk: Svenska
  • Textade språk: Svenska
  • Ålder från: 13 år
  • Speltid: 7 min
  • Artikelnummer: EDU0225_4