Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi

Rennomadism

Renskötsel är en traditionell näringsform i de nordligaste delarna, särskilt på den euroasiatiska kontinenten. Som exempel nämns i filmen nentserna som har levt i norra Ryssland sedan cirka 40 000 år tillbaka i tiden. De lever som halvnomader och flyttar med sina hjordar mellan tundran och tajgan beroende på årstid. Det här levnadssättet kallas rennomadism. 

Hur klarar sig dessa nomader industrialiseringen och de effektiviseringar som sker runt om i världen? Vilka åtgärder har de gjort och hur påverkar det det känsliga ekosystemet i polarzonen?

Rennomadism är kapitel fyra av fyra från filmen Polarzon.

Med filmen kan man också arbeta med Globala målen 11 – Hållbara städer och samhällen, 12 – Hållbar konsumtion och produktion samt 13 – Bekämpa klimatförändringarna.

Globala målen - hållbara städer och samhällen   Globala målen - hållbar konsumtion och produktion   Globala målen - bekämpa klimatförändringarna

Denna film berör de globala målen 11, 12 och 13

11: Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

12: Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

13: Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser*
* Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.

Globala målen