Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi

Oasjordbruk

På jordens samtliga kontinenter finns torrområden och bland dessa skiljer man mellan de som bildas i arida klimat respektive semiarida klimat. De arida är områden där nederbörden är mindre än den potentiella avdunstningen under 10-12 månader av året. I de semiarida områdena gäller detta endast under 7-9 månader.

Indelningar görs även i ökenklimat och stäppklimat när fler faktorer vägs in samt efter områden där det går att bedriva jordbruk med naturlig bevattning (regnbevattnade jordbruk) och områden där det krävs konstbevattning (bevattningsjordbruk).
Om det hittas vattenfyndigheter i öknen uppkommer oaser, som kan vara både mindre grönområden och större områden med bebyggelse. Oaserna delas in i olika typer beroende på hur vattentillgången ser ut. I filmen berättas om brunnsoaser, oaser med artesisk brunn, flodoaser och kanatoaser.

Oasjordbruk är kapitel ett av fyra från filmen Tropiskt och subtropiskt klimat.

Med filmen kan man också arbeta med Globala målen 15 Ekosystem och biologisk mångfald samt 11  Hållbara städer och samhällen och 12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Globala målen 15 - ekosystem   Globala målen - hållbara städer och samhällen   Globala målen - hållbar konsumtion och produktion  

Denna film berör de globala målen 15 samt 11 och 12 

15: Ekosystem och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

11: Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

12: Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

 

Globala målen  • Produktionsland: Tyskland
  • Produktionsår: 2017
  • Ämnen: Geografi
  • Målgrupper: Grundskola 7-9 Gymnasieskola
  • Språk: Svenska
  • Textade språk: Svenska
  • Ålder från: 13 år
  • Speltid: 9 min
  • Artikelnummer: EDU0225_1